Novinky.

Webináre v spolupráci s Dopravným úradom

Milí aviatici, 14. 2. 2021 nadobudli účinnosť požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1042 z 23. júla 2018 a súvisiacich AMC a GM týkajúce sa prevencie zneužívania psychoaktívnych látok, psychologických posúdení nových členov posádok a podporných programov v prostredí prevázdkovateľov obchodnej leteckej dopravy: CAT.GEN.MPA.170 Psychoaktívne látky CAT.GEN.MPA.175 Ohrozovanie bezpečnosti CAT.GEN.MPA.215 Podporný program Po implementácii oblasti KSA 100 do nášho výcvikového programu ATPL(A) považujeme v PROAVIATE oblasť ľudskej výkonnosti a „Pilot mental fitness“ za jednu z kľúčových pri pohľade na bezpečnosť v letectve. Preto

Zobraziť viac »

Webináre v spolupráci s Dopravným úradom

Milí aviatici, 14. 2. 2021 nadobudli účinnosť požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1042 z 23. júla 2018 a súvisiacich AMC a GM týkajúce sa prevencie zneužívania psychoaktívnych látok, psychologických posúdení nových členov posádok a podporných programov v prostredí prevázdkovateľov obchodnej leteckej dopravy: CAT.GEN.MPA.170 Psychoaktívne látky CAT.GEN.MPA.175 Ohrozovanie bezpečnosti CAT.GEN.MPA.215 Podporný program Po implementácii oblasti KSA 100 do nášho výcvikového programu ATPL(A) považujeme v PROAVIATE oblasť ľudskej výkonnosti a „Pilot mental fitness“ za jednu z kľúčových pri pohľade na bezpečnosť v letectve. Preto

Zobraziť viac »

Novinky.

Webináre v spolupráci s Dopravným úradom

Milí aviatici, 14. 2. 2021 nadobudli účinnosť požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1042 z 23. júla 2018 a súvisiacich AMC a GM týkajúce sa prevencie zneužívania psychoaktívnych látok, psychologických posúdení nových členov posádok a podporných programov v prostredí prevázdkovateľov obchodnej leteckej dopravy: CAT.GEN.MPA.170 Psychoaktívne látky CAT.GEN.MPA.175 Ohrozovanie bezpečnosti CAT.GEN.MPA.215 Podporný program Po implementácii oblasti KSA 100 do nášho výcvikového programu ATPL(A) považujeme v PROAVIATE oblasť ľudskej výkonnosti a „Pilot mental fitness“ za jednu z kľúčových pri pohľade na bezpečnosť v letectve. Preto

Zobraziť viac »

Webináre v spolupráci s Dopravným úradom

Milí aviatici, 14. 2. 2021 nadobudli účinnosť požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1042 z 23. júla 2018 a súvisiacich AMC a GM týkajúce sa prevencie zneužívania psychoaktívnych látok, psychologických posúdení nových členov posádok a podporných programov v prostredí prevázdkovateľov obchodnej leteckej dopravy: CAT.GEN.MPA.170 Psychoaktívne látky CAT.GEN.MPA.175 Ohrozovanie bezpečnosti CAT.GEN.MPA.215 Podporný program Po implementácii oblasti KSA 100 do nášho výcvikového programu ATPL(A) považujeme v PROAVIATE oblasť ľudskej výkonnosti a „Pilot mental fitness“ za jednu z kľúčových pri pohľade na bezpečnosť v letectve. Preto

Zobraziť viac »
Scroll to Top