Individuálny koučing.

V prípade, že peer to peer podpora nestačí pre riešenie náročnej situácie, ponúkame možnosť individuálneho koučingu pre členov leteckých posádok a ostatného leteckého personálu.

Výhody:

  • Efektívny nástroj rozvoja a podpory v náročných situáciách
  • Nástroj rozvoja pre zlepšenie kvality života (wellbeing)
  • Vhodný pre rozvoj zručností zvládať náročné stresové situácia
  • Zameraný na riešenie
  • Posilňujúci, zameraný na zdroje koučovaného a sebaistotu v riešení náročných situácií aj v budúcnosti

Oblasti vhodné pre koučing:

Zvládanie nadmerného stresu (pocity úzkosti a strachu, nespavosť, spracovanie traumatických zážitkov)

Rozvoj osobnosti a vlastného potenciálu

Riešenie náročných situácií a zmien

Efektívnejšie dosahovanie cieľov, zvyšovanie výkonnosti

Nespokojnosť alebo problémy vo vzťahoch

Pocit stagnácie a strata energie, syndróm vyhorenia

Individuálny koučing .

V prípade, že peer to peer podpora nestačí pre riešenie náročnej situácie, ponúkame možnosť individuálneho koučingu pre členov leteckých posádok a ostatného leteckého personálu.

Výhody:

  • Efektívny nástroj rozvoja a podpory v náročných situáciách
  • Nástroj rozvoja pre zlepšenie kvality života (wellbeing)
  • Vhodný pre rozvoj zručností zvládať náročné stresové situácia
  • Zameraný na riešenie
  • Posilňujúci, zameraný na zdroje koučovaného a sebaistotu v riešení náročných situácií aj v budúcnosti

Oblasti vhodné pre koučing:

Zvládanie nadmerného stresu (pocity úzkosti a strachu, nespavosť, spracovanie traumatických zážitkov)

Rozvoj osobnosti a vlastného potenciálu

Riešenie náročných situácií a zmien

Efektívnejšie dosahovanie cieľov, zvyšovanie výkonnosti

Nespokojnosť alebo problémy vo vzťahoch

Pocit stagnácie a strata energie, syndróm vyhorenia

Scroll to Top