Má Vaša spoločnosť podporu posádok v súlade s aktuálnymi zmenami?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Má Vaša spoločnosť podporu posádok v súlade s aktuálnymi zmenami?

Som psychológ, certifikovaný kouč a zároveň tiež Ex- Cabin Crew (Slovenské aerolínie a Air Slovakia). Tiež člen EAAP a Junior Aviation Psychologist. Posledných 8 rokov cez koučing, poradenstvo a vzdelávanie pomáham zamestnancom spoločností ľahšie a efektívnejšie zvládať náročné situácie, s ktorými sa v praxi stretávajú (ako napríklad posilnenie psychickej odolnosti, stres manažment,  vyhorenie, konfliktné situácie a emócie).

Keďže podľa CAT.GEN.MPA.215 a príslušného materiálu (AMC a GM) sú spoločnosti prevádzkujúce obchodnú leteckú dopravu, od 14.2. povinné poskytovať podporný program pre posádky, ponúkam spoluprácu pri zastrešení tohto programu. 

Aj ak by sme sa rozhodli ďalej v spolupráci   nepokračovať, získate návrhy a postrehy, ako zabezpečiť požadovanú podporu a tréning vybraných zamestnancov pre peer to peer systém.  Kontaktujte ma.

Oblasti vyžadujúce súčinnosť externého profesionála/psychológa:

Požiadavka CAT.GEN.MPA.175 Prílohy IV (Part-CAT) – Ohrozovanie bezpečnosti – AMC1 CAT.GEN.MPA.175 (b) Psychologické posúdenie

Požiadavka CAT.GEN.MPA.215 Prílohy IV (Part-CAT) – Podporný program

AMC1 CAT.GEN.MPA.215 Princípy určenia podporného programu

AMC2 CAT.GEN.MPA.215 Ochrana dôverných údajov

AMC3 CAT.GEN.MPA.215 Prvky podporného programu

AMC4 CAT.GEN.MPA.215 Výcvik a povedomie

GM1 – GM8 CAT.GEN.MPA.215 Podporný program; Uľahčenie dôvery v podporný program; Výcvik a povedomie; Prispievajúce prvky k podpornému programu; Možnosť uzatváranie zmlúv podporného programu s treťou stranou; Povinnosť vyhľadať leteckú zdravotnú pomoc pri zhoršenie zdravotnej spôsobilosti; Rozsah podporného programu; Význam termínu „peer“.

Ďalším bodom sú zásady pre prevenciu a zneužívania psychoaktívnych látok

Scroll to Top