SUPPORT PROGRAM .

Podporný program

Zabezpečujeme nezávislé psychologické podporné programy pre držiteľov AOC pripravované na mieru podľa potrieb a veľkosti operátora. Prístup k podporným programom je povinný zabezpečiť držiteľ OAC od 14.2.2021 pre všetkých svojich pilotov.

V rámci tohto programu dokážeme zabezpečiť úvodné školenie podľa GM3 (CAT.GEN.MPA 215) ako aj Rozvoj „Peers“ podľa GM3 (CAT.GEN.MPA 215) b + c. 

Ako externý profesionál poskytujem koučing ako nestigmatizujúca forma podpory zvládania stresu a mentálneho zdravia.

Kontaktujte nás pre riešenie, ktoré Vám pripravíme priamo podľa Vašich potrieb.

 

Požiadavka CAT.GEN.MPA.215 Prílohy IV (Part-CAT) – Podporný program

AMC1 CAT.GEN.MPA.215 Princípy určenia podporného programu

AMC2 CAT.GEN.MPA.215 Ochrana dôverných zdrojov

AMC3 CAT.GEN.MPA.215 Prvky podporného programu

AMC4 CAT.GEN.MPA.215 Výcvik a povedomie

GM1 – GM8 CAT.GEN.MPA.215 Podporný program; Uľahčenie dôvery v podporný program; Výcvik a povedomie; Prispievajúce prvky k podpornému programu; Možnosť uzatváranie zmlúv podporného programu s treťou stranou; Povinnosť vyhľadať leteckú zdravotnú pomoc pri zhoršenie zdravotnej spôsobilosti; Rozsah podporného programu; Význam termínu „peer“.

SUPPORT PROGRAM .

Podporný program

Zabezpečujeme nezávislé psychologické podporné programy pre držiteľov AOC pripravované na mieru podľa potrieb a veľkosti operátora. Prístup k podporným programom je povinný zabezpečiť držiteľ OAC od 14.2.2021 pre všetkých svojich pilotov.

V rámci tohto programu dokážeme zabezpečiť úvodné školenie podľa GM3 (CAT.GEN.MPA 215) ako aj Rozvoj „Peers“ podľa GM3 (CAT.GEN.MPA 215) b + c. 

Ako externý profesionál poskytujem koučing ako nestigmatizujúca forma podpory zvládania stresu a mentálneho zdravia.

Kontaktujte nás pre riešenie, ktoré Vám pripravíme priamo podľa Vašich potrieb.

 

Požiadavka CAT.GEN.MPA.215 Prílohy IV (Part-CAT) – Podporný program

AMC1 CAT.GEN.MPA.215 Princípy určenia podporného programu

AMC2 CAT.GEN.MPA.215 Ochrana dôverných zdrojov

AMC3 CAT.GEN.MPA.215 Prvky podporného programu

AMC4 CAT.GEN.MPA.215 Výcvik a povedomie

GM1 – GM8 CAT.GEN.MPA.215 Podporný program; Uľahčenie dôvery v podporný program; Výcvik a povedomie; Prispievajúce prvky k podpornému programu; Možnosť uzatváranie zmlúv podporného programu s treťou stranou; Povinnosť vyhľadať leteckú zdravotnú pomoc pri zhoršenie zdravotnej spôsobilosti; Rozsah podporného programu; Význam termínu „peer“.

Scroll to Top