Webináre v spolupráci s Dopravným úradom

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Webináre v spolupráci s Dopravným úradom

Milí aviatici,

14. 2. 2021 nadobudli účinnosť požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1042 z 23. júla 2018 a súvisiacich AMC a GM týkajúce sa prevencie zneužívania psychoaktívnych látok, psychologických posúdení nových členov posádok a podporných programov v prostredí prevázdkovateľov obchodnej leteckej dopravy:

CAT.GEN.MPA.170 Psychoaktívne látky

CAT.GEN.MPA.175 Ohrozovanie bezpečnosti

CAT.GEN.MPA.215 Podporný program

Po implementácii oblasti KSA 100 do nášho výcvikového programu ATPL(A) považujeme v PROAVIATE oblasť ľudskej výkonnosti a „Pilot mental fitness“ za jednu z kľúčových pri pohľade na bezpečnosť v letectve. Preto sme spojili sily so spoločnosťou Letecký psychológ (www.leteckypsycholog.sk) a ponúkame vám svoje spoločné skúsenosti a expertízu v tejto oblasti.

Aby ste mohli získať komplexné informácie, v spolupráci s Dopravným úradom sme pripravili dva online webináre. Jeden s obsahom zameraným na prostredie „complex“ prevádzkovateľov a jeden na „non-complex“ prevádzkovateľov (rozdelenie podľa AMC1 CAT.GEN.MPA.175(c) Endangering safety).

Termíny webinárov:

“Complex” prevádzkovatelia – 26. 5. 2021, 9:00 – 13:00

“Non-complex” prevádzkovatelia – 31. 5. 2021 od 9:00 – 13:00

Účasť na webinároch je bezplatná, na základe registrácie.

Registrovať sa a získať ďalšie informácie môžete na info@proaviate.sk alebo osickova@leteckypsycholog.sk.

Scroll to Top